• Kontakt

     
     

Klauzula informacyjna

Informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WHITE ŁĄKA Kosmetologia Estetyczna ul. Ostródzka 183, 03-289 Warszawa, GANC-SERVICE Konrad Gancarczyk z siedzibą Piaski Małe 3, 72-112 Stepnica NIP: 8561721623 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych:

· imię, nazwisko
· adres e-mail

2) adresem kontaktowym w sprawach ochrony danych osobowych jest: ,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu zwrotnego oraz przedstawienia oferty

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest świadoma i dobrowolna zgoda

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Administratora są firmy udostępniające serwery do utrzymania strony oraz poczty, firmy rozsyłające smsy.

6) posiada Pani/Pan prawo do: · żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, · wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, · przenoszenia danych, · wniesienia skargi do organu nadzorczego, · cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

7) Pani/Pana dane osobowe podlegają profilowaniu w celu jak najlepszego dopasowania swoich usług do preferencji Klienta,

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.